Η κοινωνική πολιτική των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η κοινωνική πολιτική των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γκολόσι, Ανδρέας

Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα της κοινωνική πολιτικής που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα της πολιτικής των δεκαπέντε πρώτων χωρών που σχημάτισαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες, κάθε μία από τις οποίες εξετάζει μία διαφορετική πτυχή της κοινωνικής πολιτικής, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την μεταναστευτική πολιτική, την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τα αρμόδια όργανα που φέρουν την ευθύνη να την υλοποιήσουν. Η εργασία είναι εμπλουτισμένη με παλαιότερα, ιστορικά, καθώς και σύγχρονα, επί-καιρα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ αντλεί υλικό τόσο από βιβλία εξειδι-κευμένων συγγραφέων στο χώρο, όσο και από το διαδίκτυο. Γίνεται προσπάθεια ακό-μη τα στοιχεία να συνοδεύονται από παραδείγματα που ισχύουν στα σύγχρονα κράτη μέλη των δεκαπέντε. Μέσα από την συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, έτσι, γίνονται από τη μια φανερές οι κοινές πρακτικές των κρατών μελών και από την άλλοι οι δια-φορές και οι εθνικές ιδιαιτερότητες που διατηρούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.