Διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων

Μπαϊράμη, Ειρήνη

Η είσοδος της χώρας στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚΤΠ) αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή για την επίτευξη σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης με τις οικονομίες των ευρωπαίων εταίρων μας. Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την Ευρώπη σε κοινωνία και οικονομία όπου οι προηγμένες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας όλων των πολιτών. Η Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογικές αλλαγές, η ταχεία ανάπτυξη και διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας επηρεάζει όλους τους οικονομικούς τομείς, τις οργανωτικές και εργασιακές δομές, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τη διακυβέρνηση των πληροφοριακών συστημάτων. Αρχικά θα αποσαφηνίσει τον όρο διακυβέρνηση πληροφοριακών συστημάτων, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση, θα παραθέσει τα πλεονεκτήματα της, τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην εφαρμογή της. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετάει την σχέση της ΙΤ Governance με άλλες ΙΤ μεθόδους εκμάθησης ή εκπαίδευσης και στο τέλος θα παραθέσει κάποια μοντέλα διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσει την διακυβέρνησης των πληροφοριακών συστημάτων παραθέτοντας ως παράδειγμα τις υπηρεσίες του Δήμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
E-government

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.