Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Γκαλίπη, Ελένη

Η εργασία αυτή ξεκινάει προσεγγίζοντας την ιδέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με απλούς και κατανοητούς όρους. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα σημεία που διασχίζει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αμέσως μετά αναλυτέ και ο όρος τηλε-δημοκρατία Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρονται και αναλύεται το όραμα που εχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πραγματικότητα Περιγράφεται και αναλύεται επίσης και η έννοια της καλής διακυβέρνησης με στόχο την αλλαγή της νοοτροπίας του συστήματος που ήδη ισχύει. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στην έως τώρα πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στις προοπτικές της βελτίωσης του τρόπου ζωής.Το κεφάλαιο 3 πραγματεύεται την ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερης σημασίας ύπαρξής του ευρωπαϊκού σχεδίου e-Europe και ορίζονται μερικές από τις διοικητικώς δυσχέρειες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις προσλήψεις προσωπικού. Ακόμη παρουσιάζεται η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το 1997 έως σήμερα. Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, και κατ’ επέκταση στην καθημερινότητα. Τέλος παρουσιάζονται οι προϋπόθεσες ,οι στόχοι και τα οφέλη μιας καλής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.