Πληροφοριακά συστήματα δημόσιας διοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα δημόσιας διοίκησης

Τζουκμάνη, Μαργαρίτα
Μαζλουμίδου, Χρυσούλα

Σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας είναι να παρουσιαστούν κάποιες έννοιες που αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήματα δημόσιας διοίκησης, Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης; Τι προσφέρουν στις επιχειρήσεις ; Ποιες δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Η ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων δημόσιας διοίκησης στοχεύει στην προσέγγιση του θέματος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με αποτέλεσμα την κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, τα Πληροφοριακά Συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ανάγκες που καλύπτουν, τα προβλήματα που παρουσιάζουν και τις λύσεις-προοπτικές που προσφέρουν .

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες υπηρεσίες
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.