Κατασκευή εγχειριδίου εγκατάστασης και εκτέλεσης του συστήματος διαχείρισης περιεχόμενου (CMS) Joomla από τον υπολογιστή μας, portable εφαρμογή, αληθινό δικτυακό τόπο: ανάπτυξη ιστοσελίδας για την μέτρηση θερμίδων τροφίμων και πληροφορίες για την διατροφή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατασκευή εγχειριδίου εγκατάστασης και εκτέλεσης του συστήματος διαχείρισης περιεχόμενου (CMS) Joomla από τον υπολογιστή μας, portable εφαρμογή, αληθινό δικτυακό τόπο: ανάπτυξη ιστοσελίδας για την μέτρηση θερμίδων τροφίμων και πληροφορίες για την διατροφή

Βιτσιώτης, Ευάγγελος
Ζάχου, Κωνσταντία

Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο μέρη συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής περιγράφεται ξ εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) Joomla. Μέσα από τον εν λόγω οδηγό θα γίνει προσπάθεια με απλά και κατανοητά βήματα να περιγραφεί το Joomla και τα απαραίτητα συμπληρωματικά προγράμματα. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στον τρόπο εγκατάστασης του Joomla μαζί με τα συμπληρωματικά προγράμματα όπως επίσης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να συνεργάζονται όλα μαζί για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα μας. Επιπλέον θα αναφερθεί το πώς γίνεται η εγκατάσταση του Joomla στο USB κάνοντάς το portable εφαρμογή, όπως επίσης και πως πρέπει να γίνει η μεταφορά του Joomla και ολόκληρης της ιστοσελίδας μας από τον σκληρό μας δίσκο που βρίσκεται τοπικά στον υπολογιστή μας στο USB μας. Επιπλέον μέσα από τον οδηγό θα αναφερθεί το πως γίνεται η εγκατάσταση του Joomla σε κάποιον web server της επιλογής μας καθώς επίσης και πως μπορούμε να μεταφέρουμε το Joomla και την ιστοσελίδα μας από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας σε κάποιο web server για την δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την κατασκευή ιστοσελίδας για την πληροφόρηση των επισκεπτών πάνω σε θέματα διατροφής και πως επηρεάζεται η συμπεριφορά μας και η διάθεση μας από τις τροφές που λαμβάνουμε. Επιπλέον στην ιστοσελίδα υπάρχει και θερμιδομετρητής για την ενημέρωση των επισκεπτών όσον αφορά τις θερμίδες όλων των τροφίμων, καθώς επίσης και πολλά άλλα απλά προγράμματα τα οποία ενημερώνουν τους επισκέπτες για τις θερμίδες που πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Επιπλέον στην ιστοσελίδα θα βρούμε πολλές και χρήσιμες συμβουλές για μία σωστή και προσεγμένη διατροφή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διατροφή
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.