Η σύγκριση της πορείας δυο ασφαλιστικών εταιρειών, εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών, από το 2001 έως το 2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η σύγκριση της πορείας δυο ασφαλιστικών εταιρειών, εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών, από το 2001 έως το 2006

Καλτσή, Ελένη

Το θέμα της εργασίας μου είναι «Η σύγκριση της πορείας δύο ασφαλιστικών εταιρειών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών από το 2001 έως το 2006». Οι ασφαλιστικές εταιρείες που επέλεξα είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η Ασπίς Πρόνοια. Δεν είναι πολλές οι ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, αλλά επέλεξα αυτές, πρώτον γιατί είναι γνωστές σε όλους και δεύτερον γιατί και οι δύο έχουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων, έτσι θεώρησα ότι θα μπορούσα να βρω αρκετό υλικό και πληροφορίες για την ανάλυση και την σύγκριση μεταξύ τους. Αρχικά ξεκίνησα παρουσιάζοντας κάποιες βασικές πληροφορίες για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Το ιστορικό τους, πότε δηλαδή ιδρύθηκαν, πότε εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών, το αντικείμενο εργασιών τους και τα πρoϊόντα που προσφέρουν στους πελάτες τους, καθώς επίσης τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες τους αλλά και την μετοχική τους σύνθεση και το μετοχικό τους κεφάλαιο. Στη συνέχεια παρουσίασα πληροφορίες για τον ασφαλιστικό κλάδο έτσι ώστε να δούμε ποια είναι η θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Ασπίς Πρόνοιας στον κλάδο. Έπειτα, παρουσίασα και ανέλυσα τους ισολογισμούς των δύο εταιρειών για την εξαετία 2001-2006 καθώς και τα κυριότερα στοιχεία αυτών, όπως επίσης και τα αποτελέσματα χρήσης τους με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που αποτελούν τα έσοδα, τα έξοδα και τα καθαρά κέρδη. Ακόμη, έκανα την παλινδρόμηση για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψιν τις τιμές διαφοράς %(ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής της μετοχής από την τιμή κλεισίματος) της μετοχής της κάθε εταιρείας και τις τιμές του γενικού δείκτη. Τέλος, παρουσίασα με πίνακες και σχεδιαγράμματα κάποιους βασικούς αριθμοδείκτες, έτσι ώστε να μπορέσω να δω πόσο αποδοτική αλλά και πόσο φερέγγυα είναι η κάθε εταιρεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.