Η πορεία της ΔΕΗ από τη σύστασή της μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η πορεία της ΔΕΗ από τη σύστασή της μέχρι σήμερα

Φουρτουνίδου, Σοφία

Η εργασία παρουσιάζει την ιστορία της ΔΕΗ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία, μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, θα έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η μοναδική εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 7,2 εκατομμύρια πελάτες περίπου. Επίσης είναι η μοναδική εταιρία που έχει στην ιδιοκτησία της το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της Εταιρίας έφτασε τα 12.695 MW. Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 98 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής, μεταφέρεται μέσω 11.650 χιλιομέτρων γραμμών υψηλής τάσης και διανέμεται στους καταναλωτές μέσω δικτύου μήκους περίπου 210.300 χιλιομέτρων. Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα παράγεται κυρίως από την καύση του λιγνίτη, πέτρωμα του οποίου κύριο στοιχείο είναι ο άνθρακας. Στα εργοστάσια οι κινητήριες μηχανές συνδέονται με τις ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Με τη βοήθεια ενός μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης το ρεύμα ταξιδεύει μέσω του συστήματος μεταφοράς για να φτάσει στον υποσταθμό μεταφοράς και να συνεχίσει την πορεία του μέσω του συστήματος διανομής μέχρι να φτάσει στον υποσταθμό διανομής απ’ όπου θα μοιραστεί στα σπίτια. Καταρχήν, βλέπουμε ότι σε γενικό επίπεδο η οικονομία όχι μόνο της δικής μας χώρας αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει κρίση, πράγμα το οποίο επηρεάζει άμεσα και τη ΔΕΗ. Κάθε χρόνο παρατηρούμε μία κούρσα στην τιμή του πετρελαίου, το οποίο μαζί με την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία της ΔΕΗ. Επιπλέον τα χρέη του παρελθόντος και τα δάνεια τα οποία έχει συνάψει η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν αρνητική επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ ΑΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.