Η πορεία της εταιρίας ANEK LINES από το 2003 μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η πορεία της εταιρίας ANEK LINES από το 2003 μέχρι σήμερα

Λυχρίδας, Ιωάννης

Bασικό αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης είναι η οικονομική πορεία και ανάπτυξη της ναυτιλιακής εταιρίας ANEK LINES. Αρχικά αναφέρουμε κάποια στοιχεία για την ναυτιλιακή πολιτική και δυναμική της Ελλάδας και το πόσο ζωτικής σημασίας είναι για την οικονομία της ως μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη δυναμικών κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών και έπειτα αναλύουμε εκτενέστερα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας από το 2003 έως και σήμερα με τη βοήθεια αριθμοδεικτών προερχόμενων από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.