Ο ρόλος των ενεργειακών φυτών στην ενεργειακή πολιτική και οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος των ενεργειακών φυτών στην ενεργειακή πολιτική και οικονομία

Ζιάκος, Νικόλαος

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την καλλιέργεια του κενάφ και τις χρήσεις του. Αρχικά, γίνεται μία εκτενή αναφορά σχετικά με την βιομάζα και τις ενεργειακές καλλιέργειες καθώς και στην Ελληνική νομοθεσία και πολιτική για την εκμετάλλευση της βιομάζας. Ακολούθως, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την γενική περιγραφή του κενάφ, την βιολογία του, των καλλιεργητικών τεχνικών του, των οικολογικών απαιτήσεων, των καλλιεργητικών φροντίδων και του τρόπου συγκομιδής. Επίσης αναφέρονται νέα πειραματικά στοιχεία που αφορούν την ποιότητα καύσης, την ποιότητα του χαρτοπολτού και τις αποδόσεις σε βιομάζα. Με βάση νέων στοιχείων από πρόσφατα πειραματικά προγράμματα και μια στοιχειώδης οικονομική ανάλυση εισροών –εκροών τυπικών αγροκτημάτων, φαίνεται ότι το κενάφ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα μας. Η άποψη αυτή στηρίζεται αρκετά από την εναλλακτική γεωργία χαμηλών εισροών που προωθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και από την τάση αύξησης παραγωγής της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιοκαύσιμα
Βιοαέριο
Ενεργειακές καλλιέργειες
Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.