Δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων = Small-medium sized enterprises lending

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων = Small-medium sized enterprises lending

Γκιαουράκη, Καλλιόπη

Με την εργασία γίνεται μια απόπειρα να κατανοήσουμε την Ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με τις ΜΜΕ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Στην εργασία μας εκείνο που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα είναι η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσπαθώντας να αποφύγουμε να πλατειάσουμε για όλα τα υπόλοιπα θέματα που τις απασχολούν. Επιχειρούμε λοιπόν να αποκτηθεί κάποια εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργικότητα και τον ρόλο των ΜΜΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη, και να αναγνωριστούν όλες οι πιθανές λειτουργικές λύσεις που υποστηρίζουν και βελτιώνουν τη αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργικότητά τους, μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ευρωπαϊκής και ελληνικής ειδικότερα οικονομίας. Η προσπάθεια για την αναφορά και ανάλυση των παραπάνω θεμάτων, συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εκείνο το κομμάτι της εμπειρικής μας έρευνας, καθώς η αναπτυξιακή πορεία των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι ακόμη στο προκαταρκτικό της στάδιο και, παρόλο που υπάρχει πληθώρα ιδεών, αντιλήψεων και μέτρων , ελάχιστα από αυτά εφαρμόζονται ουσιαστικά στην πράξη. Περιοριστήκαμε λοιπόν στην αναφορά μας στις πλέον κοινά αποδεκτές απόψεις και αντιλήψεις που αφορούν τις ΜΜΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.