Οι χορηγήσεις στον τραπεζικό τομέα: μορφές χρηματοδότησης, κριτήρια, κίνδυνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι χορηγήσεις στον τραπεζικό τομέα: μορφές χρηματοδότησης, κριτήρια, κίνδυνοι

Μάρκου, Ιωάννης

Στην εργασία θα γίνει αναφορά στις χορηγήσεις στον τραπεζικό τομέα καθώς και στους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση της πιστοδοτικής λειτουργίας. Επίσης θα γίνει εκτενή αναφορά στις μορφές χρηματοδότησης, στους βασικούς κινδύνους και τέλος στα κριτήρια των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Τέλος επισημαίνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν διαχρονικά αυξημένες πιέσεις για σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους. Οι πιέσεις αυτές προέρχονται τόσο από οντότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. το επενδυτικό κοινό, μεταβαλλόμενη οικονομική συγκυρία, πελατειακή ρευστότητα, κτλ) όσο και από εσωτερικές πηγές (π.χ. απαιτήσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων, έλεγχος κόστους, πιστωτικοί και επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κ.τ.λ).

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.