Χρηματοοικονομική εξέταση του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER+ για επενδύσεις στο νομό Κοζάνης = Financial aspects of the leader + European funding programme for investments in Kozani

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χρηματοοικονομική εξέταση του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER+ για επενδύσεις στο νομό Κοζάνης = Financial aspects of the leader + European funding programme for investments in Kozani

Θεοδωρίδου, Βασιλική

Η εφαρμογή του προγράμματος LEADER είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημογραφικής κατάρρευσης, της ανεργίας και των χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων των πιο απομονωμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου. Με την εφαρμογή των LEADER I, LEADER II ,LEADER +, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την ευκαιρία στους πολίτες της να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους,μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών της πόρων,της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων της .Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν επιχειρήσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας που είχε ως αποτέλεσμα την κράτηση των κατοίκων της υπαίθρου στον τόπο τους. Επιπρόσθετα,δημιουργήθηκε μία εναλλακτική μορφή τουρισμού, ο Αγροτουρισμός, μέσω του οποίου αναπτύχθηκαν αγροτικές περιοχές , οι οποίες θεωρούνται προορισμοί απόδρασης από τα αστικά κέντρα. Παράλληλα, δόθηκε το έναυσμα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία , μεταφορά εμπειριών και γνώσεων μεταξύ τους. Το LEADER + εφαρμόζεται για την προγραμματική περίοδο 2002-2008, σε ολόκληρο το Νομό Κοζάνης,εκτός όμως των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Με την υλοποίηση των 60 έργων το συνολικό κόστος του προγράμματος ανήλθε στα 12.134.011€, εκ των οποίων το 50%περίπου (6.168.423€) προήλθε από την Κοινοτική Συμμετοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.