Νέες τεχνολογίες και τρόποι διάθεσης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νέες τεχνολογίες και τρόποι διάθεσης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

Πιτσίλης, Ιάκωβος

Στην εργασία θα παρουσιάσουμε το τρίπτυχο τεχνολογία – τράπεζες – πληροφορική. Παρουσιάζονται οι ανάγκες που είναι απότοκες από τις τεχνολογίες διάθεσης τραπεζικών προϊόντων. Εδώ διαφαίνονται οι διεθνείς τάσεις, τα νέα δεδομένα και οι συνακόλουθες αλλαγές που επιδρούν σε πολλαπλά επίπεδα. Ακολουθεί και παρουσιάζεται η τάση και η ανάπτυξη πολυεθνικών τραπεζών που όπως θα δούμε είναι ταυτισμένη με την καλύτερη εξυπηρέτηση πολυεθνικών πελατών. Συνεχίζοντας, θα δούμε ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται σαν επιδημία στους κλάδους της οικονομίας . Πρόκειται φυσικά για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις. Οι δημογραφικές εξελίξεις και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που επηρεάζουν τα προϊόντα και τις αγορές των τραπεζών, θα τύχουν επίσης σχολιασμού. Παρουσιάζονται ακόμη νέες πρακτικές πωλήσεων και marketing αλλά και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις στις τράπεζες. Βεβαίως, δεν θα παραλείπαμε και τις τυποποιημένες ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές E.D.I. όπου εξηγούμε τη σημασία του όρου αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του. Ολοκληρώνοντας το κεφαλαίο κλείνουμε με την παρουσίαση και τον σχολιασμό του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των τραπεζών, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές από τους ιδίους τους πελάτες των τραπεζών αλλά και την στρατηγική της « εικονικής τράπεζας». Συνεχίζοντας, αναλύονται λεπτομερώς οι στρατηγικές επιλογές εφαρμογής της πληροφορικής καθώς διαφαίνεται η διάχυση της πληροφορικής στον τραπεζικό χώρο. Δεν θα παραλείπαμε φυσικά το ιντερνετ banking. Γίνεται παρουσίαση της τράπεζας και του διαδικτύου, καθώς και της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Σχολιάζουμε λοιπόν την ανάπτυξη του ιντερνετ και τη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού. Εξετάζουμε τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της χρήσης των εναλλακτικών δικτύων τόσο για τους πελάτες όσο και για τις τράπεζες. Διαφαίνεται λοιπόν και ο άνθρωπος καταναλωτής homo-consumer με τις ανικανοποίητες και βουλημίκες ανάγκες του. Στο συγκεκριμένο κεφαλαίο αναλύονται οι βασικοί εμπλεκόμενοι στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης , η μεταμόρφωση του τραπεζικού καταστήματος, καθώς και η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι τα σημεία που θα σχολιάσουμε. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στην ανάλυση μας διαφαίνεται η μελέτη που έχει γίνει στον επανασχεδιασμό του τραπεζικού καταστήματος. Αναλύει θέματα ασφαλείας, σχολιάζει και δίνει καυστική έμφαση στις απάτες που γίνονται στα ΑΤΜ και στο ίinternet banking .

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.