Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαφήμιση

Ιωαννίδης, Γεώργιος

Αυτή η εργασία θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε την διαφήμιση, την λειτουργία της και τις μορφές της. Επίσης γίνεται μια αναφορά στις Δημόσιες Σχέσεις με σκοπό να γίνει μια σύγκριση με την Διαφήμιση, λόγω της σύγχυσης που υπάρχει μεταξύ Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων. Διαβάζοντας κανείς την εργασία θα μάθει την λειτουργία της διαφήμισης, τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται, την ποικιλία στα μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιεί και περαιτέρω στοιχεία για αυτήν. Διότι η διαφήμιση είναι κάτι πολύ περίπλοκο και πολύμορφο, το οποίο μπορεί να πλαστεί και να μεταδοθεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να γίνει πολύ απλή αλλά και πολύ σύνθετη μεταδίδοντας στο κοινό, από ένα έως αναρίθμητα μηνύματα για ένα προϊόν, μια , έναν οργανισμό ή μια υπηρεσία. Συγκεκριμένα στην αρχή της εργασίας ορίζεται και αναλύεται η έννοια διαφήμιση. Στη συνέχεια κάνουμε μια αναφορά στην ιστορία και την εξέλιξη της διαφήμισης μέσα στον χρόνο. Γίνεται μια αναφορά και ανάλυση στις μορφές της διαφήμισης, στον οικονομικό ρόλο που έπαιξε στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, στα μέσα μετάδοσης της και στους τρόπους μετάδοσης μέσω των μέσων στο κοινό το οποίο πολλές φορές είναι συγκεκριμένο(δηλαδή άτομα μιας συγκεκριμένης ηλικίας ή συγκεκριμένης οικονομικής τάξης). Επίσης γίνεται αναφορά και ανάλυση των δη-μοσίων σχέσεων, των λειτουργιών τους και σύγκριση μεταξύ των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.