Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τραπεζική λογιστική

Νομίδου, Νίκη

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η τραπεζική λογιστική. Αναφέρεται στον ιδιόμορφο χώρο των τραπεζών και τις πολύπλοκες εργασίες του, καθώς και την ανάλυση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών και σύγκριση του με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται οι λογαριασμοί του ισολογισμού (ομάδες 1 – 5),οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί (ομάδες 6 – 8) και οι λογαριασμοί τάξεως ( ομάδα 0) σε σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στο παράρτημα παρουσιάζονται επίσης και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων, ενώ αναφέρονται όλοι οι κωδικοί και οι τίτλοι του σχεδίου των λογαριασμών, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.