Ανάλυση και σχεδίαση ενός σχεσιακού μοντέλου ERP = Enterprise resource planning

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση και σχεδίαση ενός σχεσιακού μοντέλου ERP = Enterprise resource planning

Δημήτριου, Φωτεινή

Στις μέρες μας ευρέως γνωστό και χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το λεγόμενο ERP (Enterprise Resource Planning Systems) ή αλλιώς Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Το ERP είναι λογισμικό που επιτρέπει και παρέχει σε μια επιχείρηση σημαντικές λειτουργίες που αφορούν την ποιότητα της επιχείρησης και ό,τι συμβάλλει η έννοια αυτή. Η εργασία αυτή, σκοπό έχει να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, τις λειτουργίες, τη χρησιμότητα του και γενικά να πείσει τον αναγνώστη παρουσιάζοντας του τις δυνατότητες του εργαλείου αυτού, τη σημαντικότητα του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι στόχοι του ERP, την γένεση και την ιστορία του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα- τα μειονεκτήματα και το μέλλον του ERP. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιτυχία του ERP και την επίδραση του στην ελληνική πραγματικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενή αναφορά στην υλοποίηση, στο σχεδιασμό και στις τεχνολογίες του ERP. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση στην έννοια του σχεσιακού μοντέλου και παρουσιάζουμε την σχεδίαση ενός ERP συστήματος μέσω μιας δική μας φανταστικής ιστορίας που επιθυμεί να ενσωματώσει στις λειτουργίες τις το σύστημα αυτό . Στο κεφάλαιο πέμπτο γίνεται μια σχετική αναφορά με τις λογιστικές εφαρμογές του ERP, πιθανές απορίες του αναγνώστη τις οποίες απαντώνται και τέλος παρουσιάζεται ένα σχετικό σχεδιάγραμμα του ERP-INTERNET. Σε κάθε κεφάλαιο αναλύωνται συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.