Δημιουργία ιστοσελίδας για τη πόλη της Έδεσσας με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Δημιουργία ιστοσελίδας για τη πόλη της Έδεσσας με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου

Βαφείδου, Χρυσούλα

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία μιας ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας ως σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) το JOOMLA, το οποίο βοηθάει στην κατανοητή λειτουργία και παρουσίαση ενός δικτυακού τόπου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα παρουσιάζεται η πόλη της Έδεσσα και τα υπέροχα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Στα 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια γρήγορη αναφορά για τον σκοπό και το περιεχόμενο της εργασίας και με ποιο τρόπο συγκεντρώθηκε το υλικό. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποίησα για την διεκπεραίωση της πτυχιακής, καθώς και την κατανόηση των ορολογιών του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και άλλων λοιπών εννοιών. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της ιστοσελίδας μου αναφορικά και στο 4ο πλέον παρουσιάζονται τα βήματα με τα οποία δημιουργήθηκε το χτίσιμο της ιστοσελίδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.