Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Γαζέτης, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό την ανάλυση του όρου ψηφιακή βιβλιοθήκη καθώς και την επισκόπηση των σημαντικότερων και όχι μόνο ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών που βρίσκονται στο διαδίκτυο από διάφορους φορείς πληροφόρησης καθώς και των ψηφιακών βιβλιοθηκών του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, (έχει σκοπό) να γίνει μια εκτενής αναφορά στην λειτουργία των ψηφιακών βιβλιοθηκών, στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο υλικό που είναι διαθέσιμο και εν ολίγοις να καταλάβει ο αναγνώστης, τι εννοείται λέγοντας ψηφιακή βιβλιοθήκη, πώς προσεγγίζεται το υλικό της, και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία της(πρότυπα, λογισμικό, γλώσσες κτλ) καθώς και την επίδραση όλων αυτών στον χρήστη. Ακόμη επιχειρείται μία αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών βάση κριτηρίων, από την οποία εξάγονται ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητή η σημασία των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σήμερα, μέσω της τεράστιας ανάπτυξης του Διαδικτύου. Επιβάλλεται να αναπτυχθούν και στη χώρα μας όσο το δυνατόν περισσότερες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ερευνητών, οι οποίοι δεν διαθέτουν χρόνο για να επισκέπτονται Βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης. Η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση, επιβάλλει την διακίνηση πληροφοριών με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα σύγχρονο όργανο, το οποίο εάν λειτουργεί ορθά, είναι ικανό να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τον καθένα μας. Μπορεί κάποιος να φανταστεί λοιπόν να υπάρχει online το τεράστιο αυτό υλικό και μέσω του προσωπικού μας υπολογιστή να έχει πρόσβαση σε κάποια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, όπου με βάση την μητρική μας γλώσσα θα μπορεί χωρίς πρόβλημα να βρίσκει τις πληροφορίες που απαιτούνται. Ε

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.