Οδηγός πολυμέσων για αρχάριους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οδηγός πολυμέσων για αρχάριους

Σκρέκη, Νικολέττα

Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα το βασικό άξονα ανάπτυξης εφαρμογών που αναφέρονται στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Περιλαμβάνονται σε αυτά δικτυακές και αυθυπόστατες εφαρμογές πολυμέσων. Γενικά με τον όρο πολυμέσα εννοείται κάθε διαδικασία που χρησιμοποιεί περισσότερους του ενός τρόπους για να παρουσιάσει την πληροφορία. Αυτά έχουν μια πλούσια ιστορία πριν ακόμα συνδέσουν την τύχη τους με τους υπολογιστές. Πράγματι από τις τοιχογραφίες στις προϊστορικές σπηλιές, μέχρι και τις παρουσιάσεις με βοηθητικά εποπτικά μέσα, π.χ προβολή ταινίας, ή παρουσίαση φωτογραφιών και slide, παρακολουθούμε μια υποτυπώδη εφαρμογή των πολυμέσων. Εδώ βέβαια θα εξεταστούν μόνο στην ψηφιακή τους μορφή όπως χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές. Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός τρόποι για να παρουσιασθεί μια πληροφορία, ουσιαστικά έχουμε εφαρμογή πολυμέσων. Στην εργασία αρχικά, αναφέρεται η θεωρία των πολυμέσων, ακολουθεί η μελέτη της τεχνολογίας και των εφαρμογών των πολυμέσων. Στη συνέχεια παρατίθενται, βήμα προς βήμα η ανάπτυξη της εφαρμογής. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.