Μελέτη του συστήματος τηλεμάθησης και η εφαρμογή του στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη του συστήματος τηλεμάθησης και η εφαρμογή του στην Ελλάδα

Στέφος, Γρηγόριος

Στο παρελθόν η εκπαίδευση από απόσταση γινόταν κυρίως δια αλληλογραφίας και συμπληρωματικά χρησιμοποιούνταν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που αποστέλλονταν ταχυδρομικά στους εκπαιδευόμενους. Παράλληλα πραγματοποιούνταν σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών εκπομπών. Η έλλειψη όμως άμεσης επικοινωνίας διδάσκοντα - διδασκομένων, καθώς και η δυσκολία άμεσης ανανέωσης ή αλλαγής του διδακτικού υλικού, ώστε αυτό να προσαρμόζεται στην σύγχρονη τεχνογνωσία και στις εκάστοτε ανάγκες. Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί αναπτύσσει την τηλεμάθηση, μέσα από τα έξι κεφάλαια απ ό τα οποία αποτελείται, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις νέες τεχνολογίες, στο επόμενο περιέχεται ιστορική αναφορά σχετική με την τηλεμάθηση, στο τρίτο κεφάλαιο περιέχονται σχετικοί ορισμοί, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η τηλεμάθηση, το πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσει την τηλεμάθηση στην Ελλάδα και το έκτο στο εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.