Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον τομέα του ελληνικού πολιτισμού

Τσιλιόπουλος, Γεώργιος

Η θεαματική ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει επηρεάσει όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Από την τεχνολογική αυτή εξέλιξη δεν θα μπορούσε να μην επηρεάστε ο πολιτιστικός τομέας. Η παρούσα πτυχιακή αποτελείτε από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφαλαίο γίνεται μια αναφορά στον πληροφοριακό πολιτισμό και τη σημασία του στην τεχνολογική πρόοδο. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείτο με την αναδυόμενη ‘κοινωνία της πληροφορίας’ και τη σημαντικότητα που κατέχει στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Το τρίτο κεφαλαίο μας εισάγει στις τεχνολογικές εξελίξεις, τη σημαντικότητα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας περιεχομένου, την ασφάλεια των πνευματικών δικαιωμάτων και τους τρόπους υλοποίησης των παραπάνω δια μέσου της τεχνολογίας. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού αναλύεται στο τέταρτο κεφαλαίο. Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφαλαίο θεωρήθηκε απαραίτητο να αναφερθούν κάποια παραδείγματα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί στον ελληνικό πολιτιστικό τεχνολογικό τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική κληρονομιά
Κοινωνία της πληροφορίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.