Διοίκηση ολικής ποιότητας στη διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ σε έναν οργανισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διοίκηση ολικής ποιότητας στη διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ σε έναν οργανισμό

Ανδρίτσιου, Χρυσάνθη

Στην παρούσα εργασία αναφέρεται το ρόλο της διοίκησης ολικής ποιότητας στη διαμόρφωση στρατηγικής Μάρκετινγκ σε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα στην ασφαλιστική εταιρία Allianz. Αναπτύσσεται η έννοια και η σημασία της διοίκησης ολικής ποιότητας, τα συστήματα εξυπηρέτησης πελατών, τα κριτήρια του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας, το μοντέλο ECSI καθώς και τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και τις εταιρίες. Θέτονται και απαντώνται ερωτήματα που πηγάζουν από την Allianz και έχουν σαν στόχο την εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων της εταιρίας. Τα ερωτήματα είναι τα έξης: α) τι προσπαθεί κάποιος να πετύχει β)πόσο καλά το κάνει και γ) πως θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα, τα οποία στη συνεχεία διαμορφώνουν και τη στρατηγική Marketing που θα ακολουθήσει ο οργανισμός. Παραθέτονται τα έντυπα που χρησιμοποιεί η εταιρία για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού. Η εταιρία ακλουθεί συγκεκριμένες στρατηγικές μάρκετινγκ ώστε να προσεγγίσει περισσότερους υποψηφίους πελάτες. Μερικές από αυτές είναι: καλή διαφήμιση της εταιρίας, η προσέγγιση ευπαθών ομάδων ανθρώπων για να κάνει εμφανές και το κοινωνικό της «πρόσωπο» και πολύ καλή εκπαίδευση των υπαλλήλων της και Συμπερασματικά προτείνονται κάποια βήματα στρατηγικής μάρκετινγκ που μπορεί να ακολούθησε η Allianz καθώς και πιθανούς δρόμους, τους οποίους εισηγείται ο Igor Ansoff, προς την οικοδόμηση αναζήτησης νέων πελατών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.