Το παζάρι της Φλώρινας και η τοπική οικονομία = The market of Florina and the local economy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το παζάρι της Φλώρινας και η τοπική οικονομία = The market of Florina and the local economy

Καραλίβανου, Στυλιανή

H έννοια της αγοράς είναι ένας θεσμός ο οποίος, με το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξη της οικονομίας, πήρε άλλες διαστάσεις για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανθρώπινες ανάγκες. Στην εργασία αναφέρεται η εξέλιξη της αγοράς από τους ομηρικούς χρόνους μέχρι σήμερα, καθώς και η εξέλιξη της λαϊκής αγοράς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό της Φλώρινας. Αρχικά, στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση της αγοράς του σήμερα καθώς επίσης και η περιγραφή της στα παλιά χρόνια. Ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει με τις αρχές και τους κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς. Έπειτα γίνεται μια αναφορά στο νομό της Φλώρινας, όπου αναλύεται η οικονομία και τα χαρακτηριστικά του Νομού και μια ιστορική αναφορά της λαϊκής αγοράς της πόλης στα παλιά χρόνια. Στη συνέχεια αναφέρεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Φλώρινας, οι διαδικασίες συμμετοχής των παραγωγών και των εμπόρων και η τοπογραφική εικόνα της.

Thesis
NonPeerReviewed

Φλώρινα (Ελλάδα ) - Εμπόριο
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.