Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας: αλλαγές και επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας: αλλαγές και επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Αρχοντή, Ανέτα

Με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 1998, η ιδέα ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει ένα ενιαίο, ενοποιημένο και σταθερό νομισματικό σύστημα γίνεται πραγματικότητα. Το Ευρωσύστημα, περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕΘνΚΤ) της ζώνης του ευρώ και έχει αναλάβει, βάσει της Συνθήκης μια σαφή εντολή ότι: «ο πρωταρχικός του στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ». Με άλλα λόγια, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει το καθήκον να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ. Αυτό το καθήκον αντανακλά τη γενική αποδεκτή άποψη ότι, με τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η νομισματική πολιτική συμβάλλει σημαντικά στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ευημερία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής χρησιμοποιείται ένα αποτελεσματικό και εύρυθμο λειτουργικό πλαίσιο. Εν ολίγοις, το Ευρωσύστημα έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα και τις ικανότητες που χρειάζονται για την άσκηση μιας επιτυχημένης νομισματικής πολιτικής. Η Ελλάδα είχε ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάφερε, παρά την υστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να καλύψει μεγάλη απόσταση και να γίνει μέλος του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε ως αποτέλεσμα είχαμε αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης λόγω εισροής σημαντικών πόρων, δημοσιονομική επέκταση, πιστωτική επέκταση, ωφέλεια από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, αλλά και σταδιακή μείωση κοινοτικών προϊόντων που έφτασαν την ελληνική γεωργία να βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.