Η εξέλιξη των κρητικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και η συμβολή τους στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εξέλιξη των κρητικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και η συμβολή τους στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης

Φουντοραδάκης, Εμμανουήλ

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, μέσα από την εξέταση της εξέλιξης τριών εταιριών του κλάδου της ναυτιλίας, να δώσει παράλληλα στον αναγνώστη μια εικόνα για την συμβολή αυτών στην τουριστική αλλά και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. Γίνεται μια αναφορά στην ναυτιλία όπως αυτή υπήρχε στην αρχαιότητα. Παρουσιάζω τις τρεις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (ANEK LINES, MINOAN LINES και LANE LINES) όπως είναι σήμερα μέσα από το πέρασμα των χρονών –από την ίδρυση τους και έπειτα- . Συγκεκριμένα παρουσιάζονται: η ναυτιλία ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα (και ειδικότερα στην περιοχή της Κρήτης), τα ιστορικά στοιχειά των εταιριών, τα δρομολόγια που εκτελούνται, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι στόλοι τους. Ακόμα, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση κάποιων οικονομικών στοιχειών των εν λόγω επιχειρήσεων και κάποιων γεγονότων του κλάδου της ναυτιλίας. Επίσης γίνεται αναφορά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης η οποία οφείλεται στην παρουσία της επιβατηγού ναυτιλίας στην περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Τουριστική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.