Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ανατίμησης των αγαθών άμεσης κατανάλωσης: τα αίτια και οι κοινωνικοοικονομικές του επιδράσεις και στρατηγικές άμβλυνσης της κατάστασης αυτής

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ανατίμησης των αγαθών άμεσης κατανάλωσης: τα αίτια και οι κοινωνικοοικονομικές του επιδράσεις και στρατηγικές άμβλυνσης της κατάστασης αυτής

Τσίτσιου, Στυλιανή

Ενα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία είναι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών, αγαθών άμεσης κατανάλωσης. Τα ελληνικά νοικοκυριά (και όχι μόνο) έχουν δει τις τιμές των βασικών καταναλωτικών προϊόντων να εκτοξεύονται στο 50-70% και τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις από την άλλη να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την αισχροκέρδεια που οι ίδιες προκαλούν. Βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν τα αιτία του φαινόμενου της ανεξέλεγκτης ανατίμησης των αγαθών άμεσης κατανάλωσης και να διαπιστωθούν τα εμπλεκόμενα μέρη και στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Για την παρούσα ερευνά σχετικά με το φαινόμενο της ανατίμησης κρίθηκε απαραίτητη η χρήση διαγραμμάτων, πινάκων, ορισμών καθώς και σύγκριση τιμών παλαιοτέρων χρόνων μέχρι σήμερα για καλύτερα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγαθά, Καταναλωτικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.