Οργάνωση και διοίκηση του κλάδου φιλοξενίας: θεωρητική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οργάνωση και διοίκηση του κλάδου φιλοξενίας: θεωρητική προσέγγιση

Καβάκη, Αικατερίνη

Από τη στιγμή που ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και τη διοίκηση του κλάδου της φιλοξενίας. Αυτό το σκέλος επιχειρεί να αναλύσει η παρακάτω πτυχιακή εργασία, συγκεκριμένα: Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μια ανάλυση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Αρχικά θα δοθεί ο ορισμός του κλάδου και η ιστορική του διαδρομή. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι κατηγορίες των ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά και διακρίσεις τους. Τέλος, θα παρατεθεί η γεωγραφική κατανομή και η επίδραση των ξενοδοχείων στην τουριστική ανάπτυξη. Έπειτα θα εξετάσουμε την επεξεργασία των κρατήσεων καθώς και την καταχώρηση των πελατών. Θα ασχοληθούμε αρχικά με τη διαμόρφωση του ξενοδοχειακού προϊόντος δίνοντας ένας παράδειγμα συνάφειας, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη συνάφεια του κλαδικού και του επιχειρησιακού προϊόντος. Επίσης περιλαμβάνει την ανάλυση γενικών θεμάτων μάνατζμεντ ξενοδοχείων που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό, οργάνωση, έλεγχο, λήψη αποφάσεων κα. Τέλος η εργασία εμπεριέχει την ανάλυση των τριών σχολών μάνατζμεντ (κλασσική σχολή, σχολή συμπεριφοράς, ιαπωνική σχολή).

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.