Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση της χώρας μας σε άτομα με ειδικές ανάγκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση της χώρας μας σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Στάθη, Αικατερίνη
Καντεμερίδου, Ελευθερία

Η παρούσα εργασία προσεγγίστηκε μέσα από την έρευνα της πλούσιας ελληνικής βιβλιογραφίας και από το Διαδίκτυο. Μετά τη μελέτη του θέματος εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι πλέον μια πρόκληση για την κοινωνία μας για ισότιμη συμμετοχή στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα όσον αφορά τα ΑμΕΑ έχει ως στόχο να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία, με συστηματικότερη επίγνωση των ειδικών αναγκών. Ακόμη, έχει ως σκοπό να γενικεύσει τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη σε όλα τα επίπεδα, τις ανάγκες των λιγότερα ευνοημένων μαθητών. Απώτερος, στόχος, όμως, όλων, είναι η εγγύηση για ισότιμη πρόσβαση στα δικαιώματα και στα οφέλη που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας, μέσω καταλλήλων λογισμικών και διαδικασιών μάθησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της καταγραφής των στοιχείων που συλλέχθηκαν δόθηκε στα άτομα με προβλήματα στην όραση και σε αυτά με κινητικές δυσχέρειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.