Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Βλαχάβα, Ανδρομάχη
Σαρόγλου, Θεόδωρος

Η Εργασία που ακολουθεί σχετίζεται με την Παραοικονομία Και την Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα. Οι δυσμενείς επιδράσεις τους στην οικονομία και την κατανομή των βαρών και η αντοχή που επιδεικνύουν διαχρονικά τα έχει θέσει τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των Πολιτικών, Κοινωνικών και οικονομικών αναζητήσεων και προβλημάτων. Ωστόσο το φαινόμενο της Παραοικονομίας και της Φοροδιαφυγής δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αν και οι δυο αυτές έννοιες δεν ταυτίζονται, στην παρούσα μας μελέτη τα δυο αυτά φαινόμενα εξετάζονται από κοινού, γιατί οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του ενός είναι κατά κανόνα οι ίδιοι που επηρεάζουν το μέγεθος του άλλου. Εμείς έχουμε ως στόχο στη μελέτη μας αυτή να διερευνήσουμε τους παράγοντες αυτούς, τον τρόπο με τον οποίο επενεργούν στην Ελλάδα και με βάση τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να προτείνουμε διάφορα μέτρα αντιμετώπισης των δύο αυτών φαινομένων. Γίνεται εννοιολογικός προσδιορισμός της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, αναλύονται οι επιδράσεις τους στην οικονομία, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος τους και επισημαίνονται οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται συνήθως στην πράξη για την μέτρηση του μεγέθους της Παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Αναφέρονται τα διάφορα μέσα και είδη που επηρεάζει η Παραοικονομία και η Φοροδιαφυγή. Είναι πάρα πολλά αλλά έμφαση δίνεται κυρίως στο δημόσιο και σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Παρουσιάζονται διάφορα συμφέροντα που προκαλούν την Παραοικονομία και την Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα όπως είναι το Λαθρεμπόριο, τα ναρκωτικά η εμπορία ανθρώπων και άλλη πολλοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Εμφανίζονται διάφοροι τομείς που επηρεάζουν την Παραοικονομία και την Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και επιχειρείται με την βοήθεια των πρωτογενών στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, να εντοπιστούν οι κατηγορίες ατόμων επί των οποίων είναι περισσότερο έκδηλα τα ίχνη της Παραοικονομίας και κατ επέκταση ο προσδιορισμός κάποιων κοινών χαρακτηριστικών. Γίνεται λόγος για την αντιμετώπιση της Παραοικονομίας και της Φοροδιαφυγής στην Ελλάδα καθώς και για τις νέες ρυθμίσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα. Επίσης ο κυριότερος λόγος είναι η αναφορά στη αντιμετώπιση κατά της διαφθοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.