Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τραπεζική διαφήμιση

Αιμιλιανού, Νίκη

Στην εργασία αυτή γίνεται λόγος ιδιαίτερα για την Τραπεζική Διαφήμιση στην Ελλάδα. Πλέον είναι γεγονός ότι οι τράπεζες μοχθούν για να εξαλείψουν τα κακώς κείμενα και να καταρρίψουν τη στερεότυπη αντίληψη δεκαετιών, διότι έχουν αντιληφθεί ότι η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών τους αποτελεί μονόδρομο. Και αυτό, γιατί ο έντονος ανταγωνισμός που υφίσταται στον τραπεζικό κλάδο υποχρεώνει κάθε συμμετέχοντα να αναζητήσει και να διαφοροποιήσει στοιχεία. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Παρουσιάζεται η διαφήμιση σαν έννοια και σαν περιεχόμενο γενικά. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η έννοια της με βάση τον παράγοντα Τράπεζες. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και το δείγμα των τραπεζών, αναφερόμενοι στη ελληνική τραπεζική αγορά, καθώς και στη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Μετά ακολουθεί η έρευνα. Στο μέρος της έρευνας, λοιπόν, έχουμε αντλήσει ένα δείγμα διαφημίσεων των τραπεζών μεταξύ των περιόδων Οκτωβρίου 2007 μέχρι και Ιουνίου 2008 τόσο του έντυπου τύπου όσο και της τηλεοπτικής προβολής, κατηγοριοποιώντας τα τραπεζικά προϊόντα έχοντας στη διάθεσή μας 267 διαφημίσεις(έντυπος τύπος) και 86 προβολές διαφήμισης(τηλεοπτικός τύπος) ολόκληρου του εννιαμήνου, τις οποίες στη συνέχεια έχουμε χρησιμοποιήσει για να καλύψουμε το μέρος της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.