Διαδικτυακή ασφαλιστική = E-insurance

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαδικτυακή ασφαλιστική = E-insurance

Ζυγογιάννης - Παπαφίγκος, Γεώργιος

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η μεγάλη εισροή του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση της διαδικτυακής ασφαλιστικής, δηλαδή της παροχής ασφαλιστικών πακέτων μέσω του διαδικτύου. Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί.Θα εξεταστούν λεπτομερειακά τις αιτίες που ωθούν στην εμφάνιση της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Παρακάτω θα αναφερθεί η λειτουργία της διαδικτυακής ασφαλιστικής και τις καλύψεις που παρέχει η διαδικτυακή ασφαλιστική, πώς μπορεί να γίνει διαδικτυακή η σύναψη ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ο υπολογισμός και η πληρωμή των ασφαλίστρων. Στη συνέχεια θα αναφερθούν με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαδικτυακή ασφαλιστική και τα μειονεκτήματα και της δυσκολίες που τη συνοδεύουν για να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα ή μη σημαντικότητά της. Τέλος θα αναφερθεί η εισροή της διαδικτυακής ασφαλιστικής στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μελέτη μας θα βασιστεί σε προηγούμενες έρευνες καθώς και σε δική μας έρευνα στις ελληνικές εταιρίες παροχής διαδικτυακής ασφαλιστικής κάλυψης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.