Διαπερατότητα νανοσύνθετων υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαπερατότητα νανοσύνθετων υλικών

Τζιώνας, Ιωάννης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία Νανοσύνθετων υλικών, ο χαρακτηρισμός τους καθώς και η Διαπερατότητα τους, υπό μορφή φιλμ, σε διάφορα αέρια. Στην αρχή της εργασίας (Κεφάλαιο 1) γίνεται μια σύντομη αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (Nylon 12 &BasoliteC300) για την παρασκευή των Νανοσύνθετων υλικών καθώς και στις Μεμβράνες Μικτής Μήτρας (MixedMatrixMembranes, MMMs) . Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι τεχνικές χαρακτηρισμού της δομής των υλικών. Αρχικά γίνεται αναφορά στηνΠερίθλαση Ακτίνων Χ (XRD). Στη συνέχεια περιγράφεται η τεχνικήΗλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (ScanningElectronMicroscopy, SEM). Ακολουθεί τοΚεφάλαιο 3 όπου περιγράφονται οι μέθοδοι θερμικής ανάλυσης των υλικών. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στηνΘερμοσταθμική ανάλυση (TGA) και την Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC). Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην Δυναμομηχανική Θερμική Ανάλυση (DMTA). Το Κεφάλαιο 5 περιγράφεται της αρχής λειτουργείας της μεθόδου της Διαπερατότητας (Permeability).To Κεφάλαιο 6 πραγματεύεται την παρασκευή των Νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με την μέθοδο της ανάμιξης-εκβολής τήγματος, καθώς και την μορφοποίηση με την μέθοδο της μορφοποίησης με συμπίεση. Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφεται η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή των υλικών και ο χαρακτηρισμός τους. Επίσης γίνεται και η παράθεση των αποτελεσμάτων. Τέλος ακολουθούν τα Συμπεράσματα όπου γίνεται ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Υλικά
Νανοτεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.