Ανάλυση των λειτουργιών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση των λειτουργιών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών

Φασίδου, Ανδρονίκη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας του χρηματιστηρίου και συγκεκριμένα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Καταρχήν θα αναφερθούμε στον ορισμό - έννοια του χρηματιστηρίου ,το λόγω δημιουργίας του ,τη σημασία και το σκοπό του και σε μια σειρά από διαδικασίες στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία όλων των Χρηματιστηρίων Αξιών. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της δομής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και παρουσιάζονται τα μέλη του ,τα όργανα διοίκησης και οι υπηρεσίες του . Ακολουθεί μια σειρά από χρηματιστηριακέ συναλλαγές οι οποίες αναλύονται κάθε μια ξεχωριστά. Στη συνέχεια έχουμε μια αναφορά στους χρηματιστηριακούς δείκτες ,παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού τους και του τρόπου συνδυασμού τους για σωστή εκτίμηση. Πιο κάτω έχουμε την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών στο χρηματιστήριο. Επίσης θα αναφερθούμε στις αξίες των μετοχών και πως μπορούμε να ανακαλύψουμε φθηνές μετοχές.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.