Μελέτη, σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμας συσκευασίας σακιού ελαφρόπετρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη, σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμας συσκευασίας σακιού ελαφρόπετρας

Μικρού, Γεώργιος

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της παραγωγής ελαφρόπετρας και συγκεκριμένα τις διαδικασίες που ακολουθούνται προκειμένου να μπορεί να διανεμηθεί στο λιανικό εμπόριο. Βασικό θέμα είναι η δημιουργία ενός σακιού που φιλοξενεί το υλικό, έτσι ώστε η μεταφορά να είναι ευκολότερη αλλά ταυτοχρόνως να πληροί και τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την επιχείρηση. Παρατηρήθηκε πως υπήρχε ζήτηση ελαφρόπετρας για οικιακή χρήση, δηλαδή για την χρησιμοποίηση του υλικού σε φυτά και γλάστρες σπιτιών οπότε μέσω προσεκτικής σχεδίασης και καινοτόμας έρευνας προέκυψαν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει το οικολογικό, αυτό σακί. Στη συνέχεια, η εμφάνιση, το υλικό της σακούλας και η ποσότητα προιόντος που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί τέθηκαν υπό συζήτηση και άλλαξαν όσες φορές κρίθηκε απαραίτητο για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφεται όλη αυτή η διαδικασία και η εργασία καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο υλικό της ελαφρόπετρας ούτως ώστε να κατανοηθούν οι χρήσεις και η ιστορία του προϊόντος. Στη συνέχεια διερευνάται το ζήτημα του υλικού συσκευασίας της ελαφρόπετρας όπου και δίνεται έμφαση στο υλικό που ονομάζεται πλαστικό καθώς και την τελική επιλογή της επιχείρησης. Η έρευνα αγοράς είναι το επόμενο στάδιο ενώ ακολουθεί ο σχεδιασμός της σακούλας ο οποίος είναι και το κύριο αντικείμενο της εργασίας. Στα επόμενα και τελικά κεφάλαια περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία της ελαφρόπετρας γενικά αλλά και του σακιού συγκεκριμένα και η διαδικασία διανομής. Σκοπός είναι να κατανοηθεί το θέμα πλήρως από τον αναγνώστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Συσκευασία - Σχεδιασμός
Συσκευασία, Υλικά της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.