Βιομηχανία και περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Βιομηχανία και περιβάλλον

Γκλαβογιάννης, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ του περιβάλλοντος και του βιομηχανικού κλάδου. Η εργασία ξεκινά με ιστορική αναφορά για το περιβάλλον και τις βιομηχανίες. Παρουσιάζονται οι όροι προϋποθέσεων των διαφόρων βιομηχανικών μονάδων καθώς και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Αναλύονται οι διάφορες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ενώ γίνεται ευρεία αναφορά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις βιομηχανικές μονάδες. Γίνεται λόγος στη περιβαλλοντική διαχείριση των βιομηχανιών και την ολοκληρωμένη πολιτική των προϊόντων εν μέσω της οικολογικής κρίσης που βιώνουμε, καθώς επίσης εξετάζονται πτυχές διαφόρων βιομηχανιών. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν υπηρεσίες επιθεωρήσεων για παραβάσεις βιομηχανιών προς το περιβάλλον καθώς και πλεονεκτήματα μια περιβαλλοντικά βιώσιμης και νόμιμης βιομηχανικής μονάδας με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου - E.M.A.S., καθώς και το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα - ecolabel. Παρατίθενται επίσης παραρτήματα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τη βιομηχανία και το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.