Η λειτουργία των ERP στη σύγχρονη επιχειρηματική δράση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Η λειτουργία των ERP στη σύγχρονη επιχειρηματική δράση

Μανιουδάκη, Μαρία-Ελένη

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη καίριες πτυχές των ενδοεπιχειρησιακών συστηµάτων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP). Αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ,η λειτουργικότητα τους και προτείνονται ορισµένα κριτήρια που θα φανούν χρήσιµα στην επιλογή του πακέτου συστήµατος ERP από την επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η µελέτη και ανάλυση των Πληροφοριακών Συστηµάτων Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), καθώς και η εφαρµογή τους στα ελλήνικά επιχειρησιακά δεδοµένα. Ξεκινώντας αυτή τη µελέτη δίνουµε στον αναγνώστη την ευκαιρία να κατανοήσει από το πρώτο κεφάλαιο την ιστορική τους διαδροµή, την έννοια των συστηµάτων ERP, καθώς και τα κριτήρια που διέπουν την επιλογή τους από κάποια εταιρια που επιθυµει να τα εγκαταστήσει. Επίσης επιχειρείται η αναφορά στις φάσεις υλοποίησης του συστήµατος ERP και τα προβλήµατα που συνήθως παρουσιάζονται σε µια τέτοια διαδικασία. Είναι αναµενόµενο σε τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήµατα να γεννούνται µεγάλες προσδοκίες από τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις επιτυχίας και τους πόρους που θα πρέπει να διατεθούν. Αναλύονται οι παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος erp. Συνεχίζοντας, γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιάσουμε στον αναγνώστη την πορεία της ελληνικής αγοράς ERP, το κατά πόσο σηµαντικό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήµατα καθώς και κάποια πρόβλεψη για την µελλοντική πορεία της ελληνικής αγοράς ERP. Παρατίθεται στην συνέχεια η Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ERP σε Εταιρια Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου και συγκεκριμένα της Εταιριας SHELMAN θα δοθεί πρακτικά η σπουδαιότητα της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων erp.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.