Ο βιομηχανικός σχεδιασμός ως αποτέλεσμα των νέων αναζητήσεων του 20ου αιώνα Art Nouveau– De Stijl - Bauhaus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο βιομηχανικός σχεδιασμός ως αποτέλεσμα των νέων αναζητήσεων του 20ου αιώνα Art Nouveau– De Stijl - Bauhaus

Αρσενάκη, Μαρία

Αντικείμενο της έρευνας, αποτέλεσε το “επαναστατικό” Μοντέρνο κίνημα στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική όπως και στον βιομηχανικό σχεδιασμό. Το σύνολο της μελέτης οργανώνεται σε τέσσερα κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο, φέρει περισσότερα στοιχεία ιστορικής αναδρομής για το Μοντέρνο Κίνημα στις τέχνες. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο. Η περίοδος του 19ου αιώνα σηματοδοτείται από πολλές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Η μέχρι πρότινος κλασικιστική θεώρηση του κόσμου δεν ανταποκρίνεται καθόλου στη βαθύτατη μεταβολή την οποία βιώνει ο 19ος αιώνας και η οποία επιφέρει αναταραχή στην οικονομία και την κοινωνία, αλλοίωση του τοπίου, βίαιη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεύτερο κεφάλαιο: Ιστορία του Βιομηχανικού Σχεδιασμού. “Τί είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός; Τί είναι ο βιομηχανικός σχεδιαστής;”. Σε λίγες σελίδες, εξελίσσεται η ιστορία και οι ορισμοί των ερωτημάτων αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά και ανάπτυξη -σε ξεχωριστούς παραγράφους- για τα τρία πιο σημαντικά κινήματα-προάγγελους του Μοντέρνου κινήματος. Art Nouveau, De Stijl, Bauhaus. Η τέχνη ακολουθώντας τη γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων άλλαξε πολλά πρόσωπα. Έτσι, οι τάσεις και τα κινήματα διαδέχτηκαν το ένα το άλλο με διάφορους εκπροσώπους οι οποίοι προσαρμόζονταν στις απαιτήσεις της εποχής. Στο κείμενο που ακολουθεί, μελετάται η ιστορία των τριών κινημάτων -κάθε κίνημα ξεχωριστά- μαζί με τους σημαντικότερους εκπροσώπους και έργα τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παραθέτω την βιβλιογραφία και τους εξωτερικούς συνδέσμους που χρησιμοποίησα για την υλοποίηση της πτυχιακής μου, όπως επίσης της πηγές εικονογράφησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.