Η πορεία του ΧΑΚ και των κυπριακών μετοχών από την αρχή μέχρι σήμερα = The cost of CSE and Cyprus shares the beginning until today

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η πορεία του ΧΑΚ και των κυπριακών μετοχών από την αρχή μέχρι σήμερα = The cost of CSE and Cyprus shares the beginning until today

Αντωνίου, Σπύρος

Η Εργασία και έρευνα του θέματος έχει ως σκοπό τα γενικά χαρακτηριστικά του Χρηματιστηρίου Κύπρου την ίδρυση ,την πορεία αλλά και την δραστηριοποίηση του τόσο από κυπριακές μετοχές και όχι μόνο. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή του ιστορικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εως επίσης και των σκοπών ίδρυσης αλλά και των αρμοδιοτήτων. Μετά θα αναλύσουμε τις χρηματιστηριακές συνναλαγές αλλά και την ένοια της. Επίσης θα εξετάσουμε τα έσοδα αλλά και το οικονομικό έτος του Χρηματιστηρίου. Θα εξετάσουμε τη σχέση του ΧΑΚ με τις διεθνής χρηματαγορές και τις συνεργασίες που προκύπτουν. Εξετάζουμε την Ελληνική Τραπεζα, την Τράπεζα Κύπρου και την Marfin laiki. Τέλος γίνεται η σύγκριση τιμών μετοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.