Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τοπική ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τοπική ανάπτυξη

Παπαδοπούλου, Σάρρα

Στην εργασία αναλύω την έννοια του τουρισμού γενικά και την ιστορία του από την αρχαιότητα. Αναλύω τον ορισμό του εναλλακτικού τουρισμού και αναφέρω τις πιο σημαντικές του μορφές. Επίσης αναλύω ξεχωριστά σε γενικές γραμμές για τον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό, πολιτιστικό, οικολογικό ή τουρισμό φύσης, οι οποίοι βάσει των πηγών μου ανήκουν στις μεγαλύτερες ομάδες του εναλλακτικού τουρισμού. Σχολιάζω τις ειδικού ενδιαφέροντος μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Τέλος παραθέτω την τοπική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα ανά διαμερίσματα και χωριστά για τον νομό Κιλκίς.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.