Η ψυχολογία της γεωμετρίας του σχήματος, παραμετρικά του χρώματος και του υλικού, στο σχεδιασμό προϊόντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ψυχολογία της γεωμετρίας του σχήματος, παραμετρικά του χρώματος και του υλικού, στο σχεδιασμό προϊόντος

Φωτακίδου, Ελευθερία

Το κύριο μέρος της εργασίας αυτής στηρίχτηκε σε επιστημονική ανάλυση εννοιών και παραμέτρων σύστασης προϊόντος αναφορικά και συνδυαστικά με το design (υλικό, χρώμα, γεωμετρία μορφής) και την ψυχολογία τόσο των προαναφερμένων συνιστωσών όσο και του ίδιου του καταναλωτή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια του design. Τι οφείλει να είναι και τι θεωρείται τελικά καλό design. Στην συνέχεια αναλύονται τα βασικά βήματα σχεδίασης ενός αντικειμένου και ποιες είναι τελικά οι απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο κατά πόσο επηρεάζουν τα συναισθήματα και τι επίδραση έχουν στην συμπεριφορά μας τα αντικείμενα ανάλογα με το σχεδιασμό τους. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με επιχειρηματολογία για την επιλογή μεθόδου παραγωγής και κατεργασίας ενός αντικειμένου και κατά πόσο επηρεάζει αυτή τη διαμόρφωση του κόστους του τελικού προϊόντος. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του ερωτηματολογίου και των αποτελεσμάτων του. Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τόσο από το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας όσο και από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.