Χρηστικά αντικείμενα από μάρμαρο, σχεδιασμός και παραγωγή: η περίπτωση του μάρμαρου Κοζάνης και η εφαρμογή της Σχολής Μαρμάρου της Τήνου. Δυνατότητα ανάπτυξης ενός τομέα εικαστικού και χρηστικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηστικά αντικείμενα από μάρμαρο, σχεδιασμός και παραγωγή: η περίπτωση του μάρμαρου Κοζάνης και η εφαρμογή της Σχολής Μαρμάρου της Τήνου. Δυνατότητα ανάπτυξης ενός τομέα εικαστικού και χρηστικού

Κυριλλίδης, Κύριλλος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπό έχει την μελέτη και την κατανόηση σημαντικών στοιχείων σχετικά με το μάρμαρο. Στην εργασία διερευνήθηκε γενικά το μάρμαρο ως υλικό, ο τρόπος εξόρυξής του, ο τρόπος επεξεργασίας του και η νομοθεσία που ισχύει σε όλη την φάση της παραγωγής και της εκποίησής του. Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο μάρμαρο γενικά και στις ιδιότητές του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσονται οι εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν σε δοκίμιά του μαρμάρου Κοζάνης, σε μηχανική συμπεριφορά, στα εργαστήρια του Τ.Ε.Ι. Το τρίτο κεφάλαιο, κάνει αναφορά σε χρηστικά και εικαστικά αντικείμενα φτιαγμένα από μάρμαρο και στη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής τους. Το τέταρτο κεφάλαιο, διερευνά την επώνυμη Σχολή Μαρμάρου της Τήνου, καθώς και την περίπτωση της εφαρμογής της στην Κοζάνη, λόγω μαρμαρικών κοιτασμάτων που υπάρχουν, όπως και αξιόλογης εμπειρίας αλλά και μαρμαροτεχνιτών. Το πέμπτο κεφάλαιο, ελέγχει, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας τέτοιας πιθανότητας και καταλήγει σε συμπεράσματα και σχόλια.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο
Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.