Επιχειρηματικά δάνεια και αναπτυσσόμενος πιστωτικός κίνδυνος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιχειρηματικά δάνεια και αναπτυσσόμενος πιστωτικός κίνδυνος

Καλοτύχου, Θωμαή

Πρόθεση της εργασίας είναι να αναδείξει το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη σημερινή μορφή της οικονομίας, να ασχοληθεί με μια από τις δραστηριότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι τα επιχειρηματικά δάνεια και τέλος να αναφερθεί στους κινδύνους που απορρέουν από αυτές τις δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο πιστωτικό. Αναφέρεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον ρόλο που αυτό παίζει στη σημερινή οικονομία. Αναλύονται οι δυο μεγάλες αγορές στις οποίες χωρίζεται και που είναι η κεφαλαιαγορά και η χρηματαγορά, επισημαίνοντας την ειδοποιό τους διαφορά, που είναι ο βαθμός διαμεσολάβησης τους στην ομαλή ροή των κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Ειδικότερα περιγράφεται ο ρόλος της χρηματαγοράς που είναι και το πεδίο αναφοράς της παρούσας εργασίας. Τέλος αναφέρονται συνοπτικά οι δυο μεγάλες κατηγορίες των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, οι χορηγήσεις σε ιδιώτες και χορηγήσεις σε επιχειρήσεις. Επίσης αναφέρεται στα κριτήρια με βάση τα οποία διαχωρίζονται οι επιχειρηματικές χορηγήσεις των τραπεζών και στις μορφές δανείων που συνάπτονται. Περιγράφονται επίσης με συνοπτικό τρόπο οι συνηθέστερες μορφές χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, που είναι τα τοκοχρεολυτικά δάνεια, και τέλος γίνεται επίσης αναφορά σε σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης όπως το leasing, το forfeiting και το factoring. Μετά περιλαμβάνει τα κριτήρια βάσει των οποίων οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και τα τρία στάδια στην διαδικασία χορήγησης. Τα τρία αυτά στάδια αφορούν τις τρεις χρονολογικές περιόδους που περικλείουν την χρηματοδότηση. Αναφέρεται η ταξινόμηση των χορηγήσεων με βάση την κανονική ή μη εξυπηρέτηση του δανείου. Στάδιο εξαιρετικά σημαντικό που είναι απόρροια της περιόδου παρακολούθησης, και έχει να κάνει με την ασφάλεια, τον κίνδυνο, την κεφαλαιακή επάρκεια, τις προβλέψεις, την πιστοληπτικοί ικανότητα των εταιρειών και εν γένει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος γίνεται αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο και την μέτρηση του.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.