Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτίρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτίρια

Μοντσενίγου, Θεοδώρα

Κατοικίες και Δημόσια Κτίρια» αφορά στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών, τα οποία δύναται να προκύψουν από την ενσωμάτωση σε μια κτιριακή μονάδα, οποιασδήποτε κλίμακας, στοιχείων, παραμέτρων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης μέσα σε ένα κτίριο, χωρίς να είναι απαραίτητη η στροφή προς τεχνολογικές λύσεις οι οποίες απαιτούν ενέργεια, επιπλέον μελέτη και κατασκευή και τελικά περισσότερο κόστος, κυρίως οικονομικό.Μελετώντας κτίρια, εφαρμόζοντας βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχεται η δυνατότητα οι συνθήκες αυτές να εξασφαλιστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, περιορίζοντας δραματικά την αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας με όλα τα οφέλη τα οποία συνεπάγονται, είτε ενεργειακά, περιβαλλοντολογικά, οικονομικά ή ακόμα και κοινωνικά. Ο βασικότερος στόχος είναι να αναδειχθούν αυτές οι αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται στα κτίρια κατά την μελέτη και κατασκευή ή κατά την ανακαίνισή τους και αποτελούν μια άμυνα σε σχέση με τις δυσμενείς συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος ή αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες αυτού. Οι αρχές αυτές δεν απαιτούν μηχανήματα ή περίπλοκες τεχνολογικές διατάξεις. Αποτελούν μια συνεργασία άμεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Η χρήση ή προστασία από τον ήλιο, η θέση του κτιρίου στον χώρο (οικόπεδο), η διαστάσεις και η ποσότητα των ανοιγμάτων μπορούν να αποτελέσουν βασικά στοιχεία τα οποία θα διαφοροποιήσουν σημαντικά την θερμική – ενεργειακή συμπεριφορά της κτιριακής μονάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατοικίες
Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.