Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στην ελληνική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στην ελληνική βιομηχανία

Πνευματικός, Ιωάννης
Κατσαντώνης, Ελευθέριος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζετε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε, μέσα από το οποίο μπορούν και αντιμετωπίζονται τα θέματα του προγραμματισμού και του ελέγχου της παραγωγής με την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, την εφαρμογή σχετικών δεικτών σε ιστορικά δεδομένα και σε προβλέψεις και την υλοποίηση αλγορίθμων υποστήριξης των διαδικασιών προγραμματισμού. Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε αξιοποιεί υπάρχοντα στοιχεία παραγωγής μιας μεγάλου όγκου στοιχείων βάσης δεδομένων. Η εν λόγω βάση είναι προσβάσιμη και στον τελικό χρήστη μέσω εφαρμογής που δίνει δυνατότητα παρακολούθησης συγκεντρωτικών στοιχείων για τις ελλείψεις παραγωγής, τα χρονικά περιθώρια και το φόρτο εργασίας κλπ. Παράλληλα, στο σύστημα που αναπτύχθηκε, ο χρήστης υποστηρίζεται με ποικίλα εργαλεία στην κατάρτιση του προγράμματος παραγωγής τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ η εφαρμογή ενημερώνει σχετικά τη βάση δεδομένων και λαμβάνει τα καινούργια δεδομένα υπόψη της σε κάθε επακόλουθο έλεγχο και πιθανή αναθεώρηση του προγράμματος παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.