Η οικονομία του νομού Σάμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η οικονομία του νομού Σάμου

Κομμάτη, Μαρία

Στη μελέτη αυτή θα προσπαθήσω να παρουσιάσω αναλυτικά την εξέλιξη της οικονομίας του Νομού Σάμου κατά τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα της οικονομίας του Νομού Σάμου παρουσίασε αρκετές δυσκολίες λόγο της απουσίας πληροφοριακού αρχείου και στοιχείων από της υπηρεσίες, αλλά ιδιαιτέρως από την έλλειψη μηχανογράφησης. Η εργασία ξεκινάει κάνοντας μια αναλυτική ιστορική αναδρομή και παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού. Αναλύει στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη και τη διάρθρωση του πληθυσμού από το 1951. Παρουσιάζει την οικονομία του Νομού αναλύοντας τους δείκτες ευημερίας και άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη. Αναλύει τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα παραγωγής, από όπου παρατηρείται ότι παρά την μετακίνηση του πληθυσμού από τον πρωτογενή στον τριτογενή τομέα και κατά δεύτερο λόγο στο δευτερογενή, ο πρωτογενής τομέας παραμένει η κυριότερη πηγή εισοδήματος του Νομού. Ο δευτερογενής τομέας της περιοχής τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια αρκετά σημαντική πρόοδο. Η οικονομική ευημερία του Νομού Σάμου στηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του τριτογενή τομέα, αφού πολλές από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό εξαρτώνται από αυτόν. Οι αφίξεις των ημεδαπών τουριστών στα ξενοδοχεία του Νομού είναι αρκετά λιγότεροι από τους αλλοδαπούς τουρίστες που καταφθάνουν στο Νομό. Tέλος περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές υποδομές που υπάρχουν στο Νομό.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.