Αγροτική ανάπτυξη ορεινού χώρου: η περίπτωση της Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Αγροτική ανάπτυξη ορεινού χώρου: η περίπτωση της Κρήτης

Μπρόκου, Ελένη

Στην εργασία θα γίνει μια παρουσίαση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Κρήτης και θα δοθούν οι λόγοι εγκατάλειψης των περιοχών αυτών, αφού βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερο οι περιοχές αυτές εγκαταλείπονται από τους κατοίκους λόγω πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τα οποία καθιστούν αδύνατη τη διαμονή τους εκεί. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια παρουσίαση των ορεινών όγκων της Κρήτης και των τοπικών φορέων που βοηθούν στην ανάπτυξη τους. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στον τουρισμό της Κρήτης ο οποίος συνδέεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των περιοχών αυτών. Τέλος, δίνονται οι τρόποι ανάπτυξης των ορεινών όγκων, οι οποίοι θα βοηθήσουν στη μείωση της μετανάστευσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Επίσης γίνεται μια αναφορά στα προγράμματα που επιδοτούν τον ορεινό χώρο και στους στόχους τους ενώ γίνεται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών όσον αφορά την περιφέρεια της Κρήτης και τα αποτελέσματα τους από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.