Μελέτη και σχεδιασμός παιδικής κουκέτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός παιδικής κουκέτας

Τσιώνη, Ηλιάνα

Στην εργασία που ακολουθεί, θα εξεταστούν τα στάδια που ακολουθηθήκαν για την δημιουργία μιας παιδικής κουκέτας. Στα πρώτα κεφάλαια θα παρατεθούν τα ιστορικά στοιχειά και μια γενική εξέλιξη του προϊόντος από την δημιουργία του μέχρι σήμερα. Πραγματοποιείται μια ερευνά αγοράς γύρο από τις επιπλοσυνθέσεις - κουκέτες και ειδικά για την κατηγορία που έχει επιλεγεί την εφηβική κουκέτα. Στην συνέχεια θα εξεταστεί η τεχνολογία που χρειάζεται ένα τέτοιο προϊόν ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί όπως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και οι μέθοδοι παράγωγης που ακολουθηθήκαν αναλυτικά τα στάδια παραγωγής του προϊόντος. Ακολουθούνε, ο σχεδιασμός του προϊόντος, η μοντελοποίηση του, μέσω του προγράμματος pro ENGINEER, κωδικοποίηση προγράμματος κοπής τεμαχίων για εργαλειομηχανή, τον φωτορεαλισμό του τελικού σχεδίου και την απεικόνιση των τεμαχίων της κατασκευής σε μηχανολογικά σχεδία. Τέλος παρουσιάζεται το λογότυπο της κατασκευής και η νομοθεσία που ακολουθείται για τον ορθό σχεδιασμό των επίπλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.