Εταιρία μη εισηγμένη κάνει αίτηση εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. σαν σύμβουλος έκδοσης της εταιρίας προβείται στην σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εταιρία μη εισηγμένη κάνει αίτηση εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. σαν σύμβουλος έκδοσης της εταιρίας προβείται στην σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου

Κολοκούρη, Κατερίνα
Τραϊανοπούλου, Βασιλική

Η εργασία πραγματεύεται την εισαγωγή μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), της ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε -εταιρία κονσερβοποίησης φρούτων- στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αρχικά, στην εισαγωγή, γίνεται αναφορά στην ιστορία και τη δομή του Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), καθώς και στο καθεστώς διοίκησης του. Αναπτύσσουμε τις κατηγορίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), καθώς και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης και παραμονής στην κάθε κατηγορία κεφαλαιοποίησης. Παρουσιάζουμε την υποψήφια προς εισαγωγή εταιρία, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε, το ιστορικό και την εξέλιξη της έως τις μέρες μας. Επίσης παραθέτουμε αντίστοιχα, υπόδειγμα των δικαιολογητικών εισαγωγής εταιρειών στο Χ.Α.Α και τον τρόπο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου. Μετά ξεκινάει και εξελίσσεται η διαδικασία για την έγκριση της αίτησης εισαγωγής, ενώ στο έκτο αναφέρονται τα δικαιολογητικά για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών. Τέλος, αφού παρουσιάσουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας πριν και μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α, προβαίνουμε σε συγκρίσεις και με βάση τα αποτελέσματα καταλήγουμε στα ανάλογα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.