Ο προϋπολογισμός της Ελλάδας τα τελευταία δέκα έτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο προϋπολογισμός της Ελλάδας τα τελευταία δέκα έτη

Πουλιάση, Ευτυχία

Η ελληνική οικονομία σημείωσε πρόοδο με το πέρασμα των ετών, όσον αφορά την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την άνοδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Παράλληλα, όμως με τα σημαντικά επιτεύγματα ορισμένες ανισορροπίες επιδεινώθηκαν, όπως η ανεργία, της οποίας η αύξηση ήταν αποτέλεσμα κάποιων εξωγενών παραγόντων αλλά και της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε. Η θετική εξέλιξη στα δημόσια οικονομικά ήταν η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και υποδήλωσε ότι η έντονη δυναμική ανόδου του χρέους είχε αρχίσει να εξασθενεί, ως αποτέλεσμα της ευνοϊκότερης διαμόρφωσης που σημειώθηκε κατά τη διετία 1996-1997 όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες αύξησης του ύψους του χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ειδικότερα, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των δαπανών και του συνολικού ελλείμματος, καθώς και στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Οι διεθνείς εξελίξεις είχαν θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Η μείωση των επιτοκίων στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποχώριση των πληθωριστικών πιέσεων και η σχετική σταθερότητα στις αγορές συναλλάγματος επέδρασαν θετικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, δυσμενείς ήταν οι επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και την επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιο χρέος
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.