Ανοιχτή και κλειστή καινοτομία: παραδείγματα για την τάση της εποχή μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανοιχτή και κλειστή καινοτομία: παραδείγματα για την τάση της εποχή μας

Κατσαράνη, Αναστασία

Η καινοτομία – υπό τη μορφή ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών – θεωρείται από τους Ανώτερους Εκτελεστικούς Συμβούλους εξίσου σημαντική με την αύξηση του μεριδίου τους σε υφιστάμενες αγορές. Έρευνα της Pwc , στην οποία συμμετείχαν 1200 Ανώτεροι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι από όλο τον κόσμο , διαπιστώνει ότι η καινοτομία σε συνδυασμό με την αύξηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, κρίνονται σήμερα σημαντικότερα από κάθε άλλη μέθοδο πιθανής επέκτασης , όπως η διείσδυση σε νέες αγορές, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις , οι κοινοπραξίες και άλλες συμμαχίες. Σύμφωνα με την 14η Παγκόσμια Ετήσια Έρευνα Ανωτέρων Εκτελεστικών Συμβούλων της Pwc , σε όλους σχεδόν τους κλάδους , η καινοτομία θεωρείται βασική προτεραιότητα στην ατζέντα των εκτελεστικών στελεχών. Συνολικά το 78% των Ανωτέρων Εκτελεστικών Συμβούλων που συμμετείχε στην έρευνα , πιστεύει ότι η καινοτομία θα προσφέρει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια «σημαντικά» νέα έσοδα και ευκαιρίες για μείωση του κόστους. Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι οι Ανώτεροι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι αναδιαμορφώνουν την προσέγγιση τους σε ό,τι αφορά στην καινοτομία αναζητώντας όλο και περισσότερες συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς αλλά και σε αγορές εκτός της έδρας τους. Για παράδειγμα , η πλειοψηφία των Ανωτέρων Εκτελεστικών Συμβούλων στον κλάδο ψυχαγωγίας και μέσων ενημέρωσης δήλωσε ότι αναμένει η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών να επιτευχθεί σε συνεργασία με άλλους φορείς.Η διαδικασία της καινοτομίας διακρίνεται γενικά σε τέσσερα στάδια: •Ανακάλυψη: Εντοπισμός και συγκέντρωση ιδεών και προβλημάτων που αποτελούν τη βάση για περαιτέρω καινοτομία. Σχετικές πηγές μπορεί να περιλαμβάνουν εργαζομένους καθώς και πελάτες , προμηθευτές , συνεταίρους και άλλους εξωτερικούς φορείς. •Επώαση: Επεξεργασία , ανάπτυξη και δοκιμή καλών ιδεών για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτές από τεχνικής άποψης και επιχειρηματικά βιώσιμες. •Επιτάχυνση: Εισαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων για δοκιμή της εμπορικής τους βιωσιμότητας. Κλίμακα: Ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εταιρία. Εμπορικοποίηση και μαζικό μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.